Förbättra världen genom företagande.

Stiftelsen GoodCause startades med ett enda syfte – att bidra till en bättre värld. Vi gör det genom att starta och driva bolag som erbjuder konkurrenskraftiga tjänster och produkter och ge all vinst till välgörenhet. Hittills har GoodCause-bolagen GodEl, GodDryck, GodFond och GoodCause Ideas genererat 115 miljoner kronor till våra välgörenhetspartners. Här har vi samlat information om oss. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på info@goodcause.se.

Vinst till välgörenhet

Drivs utan privat vinstintresse

Stiftelsen GoodCause har inget privat vinstintresse. All utdelning som stiftelsen tar emot från dotterbolagen ges vidare som bidrag till välgörenhetsorganisationer. Det betyder att den vinst som i vanliga bolag går till privata ägare i stället går till välgörande ändamål. Samtliga personer som sitter i styrelserna inom koncernen arbetar utan ersättning. VD:ar och övriga medarbetare har marknadsmässiga, fasta löner. 

Årsstämman beslutar om vinsten

Dotterbolagen inom GoodCause är aktiebolag och lyder under Aktiebolagslagen. Det innebär att det är bolagens styrelser som ger ett förslag till beslut om hur omfattande vinstutdelningen ska bli och det är årsstämman som fattar beslutet. Årsstämman utgörs av bolagens ägare, vilket till 100 procent är GoodCause Holding, som i sin tur ägs till 100 procent av Stiftelsen GoodCause. Beslut om vinstutdelning måste enligt Aktiebolagslagen ta hänsyn till försiktighetsregeln, vilken innebär att vinstutdelningen ska framstå som rimlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken på det egna kapitalet liksom aktiebolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Därför tar styrelse och årsstämma ställning till hur stor del av vinsten efter skatt som kan delas ut till Stiftelsen GoodCause (via GoodCause Holding) och hur stor del som behöver sparas i bolaget. Pengar som sparas i bolaget ger en försäkran om bolagens långsiktiga stabilitet och utveckling.

Kunderna fördelar utdelningen

Fördelningen av vinstutdelningen görs av kunderna i de God-Bolag som skapat vinsterna. Varje kund har en röst och väljer vilken välgörenhetsorganisation hen vill stötta. Bolagen kan utöver vinstutdelningen ge direkta bidrag till välgörande ändamål, medel som benämns som ”övriga skänkta medel” i årsredovisningen. 

Bolagen inom GoodCAuse

Mer om Stiftelsen Goodcause

Läs om stiftelsens utdelning, bolagsstruktur, årsredovisningar och stadgar.