Mer om stiftelsen GoodCause

En stiftelse grundas genom att en ekonomisk förmögenhet avsätts för ett särskilt ändamål, det är en egen juridisk person som inte har några ägare utan äger sig själv. Rätten till stiftelsens förmögenhet och avkastning styrs helt av stiftelsens bestämda ändamål vilket innebär att ändamålet äger tillgångarna. Stiftelsens grundare har ingen rätt till stiftelsens tillgångar om inte detta stadgas i Ändamålet. Ändringar av stadgar måste godkännas av Länsstyrelsen eller Kammarkollegiet. Ändring av ändamål är i princip inte tillåtna. Stiftelsen GoodCause ändamål är att generera vinst till välgörenhet vilket innebär att enbart ”välgörande ändamål” har rätt att få vinst från stiftelsen. Vid en eventuell upplösning av stiftelsen har ändamålet rätt till allt ursprungligt och ansamlat kapital. Stiftelsen GoodCause står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm.

Bolagsstruktur

Det finns inte något privat ägande inom GoodCause-koncernen. Stiftelsen GoodCause (802424-9966) äger 100 procent av GoodCause Holding AB (556672-9769) som i sin tur äger 100 procent av de rörelsedrivande dotterbolagen inom koncernen:

  • GodEl i Sverige AB (556672-9926)
  • GodFond i Sverige AB (556745-7444)
  • GodDryck i Sverige AB (559004-9127)
  • GoodCause Ideas AB (556834-6505)
 

Bolagens vinstutdelningar går, via GoodCause Holding, oavkortat till stiftelsen GoodCause och därifrån oavkortat vidare som bidrag till välgörande ändamål. GoodCause Holdings syfte är att fungera som ägare till dotterbolagen och en slags “internbank”, som kan besluta om så väl lån som aktieägartillskott inom koncernen, och därigenom säkra en kostnadseffektiv finansiering av verksamheterna.

Styrelsemedlemmar

Stiftelsen GoodCause styrelse består av:

  • Stefan Krook, Ordförande
  • Ylva Hansdotter, Styrelseledamot
  • Karl-Johan Persson, Styrelseledamot
  • Alexander af Jochnick, Styrelseledamot

Pengar till välgörenhet

Mellan 2007–2020 har bolagen inom GoodCause betalat ut 77 msek till välgörenhet.

BolagGenererat till välgörenhet
GodEl 54 874 340 kr
GodFond 19 211 866 kr
GodDryck 1 813 952 kr
GoodCause Invest* 775 973 kr
GoodCause Ideas 185 548 kr

*GoodCause Invest existerar inte längre, bolaget fusionerades med GoodCause Ideas 2019.

 

GoodCause styrelse har beslutat att utdelningen avseende verksamhetsåret 2020, som normalt skulle utbetalats i år (2021), slås ihop med utdelningen för innevarande verksamhetsår och skjuts fram till 2022. Skälet är att det skett permitteringar i GodDryck, som erhållit vissa Corona-relaterade stöd, vilket hindrar hela GoodCause koncernen att följa den vanliga rutinen kring utdelning. Uppdatering om vinstutdelning kommer ske innan sommaren 2022.

OrganisationMottaget belopp
Barncancerfonden 5 284 106 kr
Hand in Hand 3 453 122 kr
IOGT-NTO 3 578 940 kr
Läkare Utan Gränser 12 406 982 kr
Naturskyddsföreningen 4 956 429 kr
Rädda Barnen 12 691 241 kr
SOS Barnbyar 21 788 678 kr
Stockholms Stadsmission 12 009 699 kr
Övriga skänkta medel 692 482 kr

Årsredovisningar

Samtliga årsredovisningar för Stiftelsen GoodCause hittar du nedan.