Mer om stiftelsen GoodCause

En stiftelse grundas genom att en ekonomisk förmögenhet avsätts för ett särskilt ändamål, det är en egen juridisk person som inte har några ägare utan äger sig själv. Rätten till stiftelsens förmögenhet och avkastning styrs helt av stiftelsens bestämda ändamål vilket innebär att ändamålet äger tillgångarna. Stiftelsens grundare har ingen rätt till stiftelsens tillgångar om inte detta stadgas i Ändamålet. Ändringar av stadgar måste godkännas av Länsstyrelsen eller Kammarkollegiet. Ändring av ändamål är i princip inte tillåtna. Stiftelsen GoodCause ändamål är att generera vinst till välgörenhet vilket innebär att enbart ”välgörande ändamål” har rätt att få vinst från stiftelsen. Vid en eventuell upplösning av stiftelsen har ändamålet rätt till allt ursprungligt och ansamlat kapital. Stiftelsen GoodCause står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm.

Bolagsstruktur

Det finns inte något privat ägande inom GoodCause-koncernen. Stiftelsen GoodCause (802424-9966) äger 100 procent av GoodCause Holding AB (556672-9769) som i sin tur äger 100 procent av de rörelsedrivande dotterbolagen inom koncernen:

  • GodEl i Sverige AB (556672-9926)
  • GodFond i Sverige AB (556745-7444)
  • GodDryck i Sverige AB (559004-9127)
  • GoodCause Ideas AB (556834-6505)
 

Bolagens vinstutdelningar går, via GoodCause Holding, oavkortat till stiftelsen GoodCause och därifrån oavkortat vidare som bidrag till välgörande ändamål. GoodCause Holdings syfte är att fungera som ägare till dotterbolagen och en slags “internbank”, som kan besluta om så väl lån som aktieägartillskott inom koncernen, och därigenom säkra en kostnadseffektiv finansiering av verksamheterna.

Styrelsemedlemmar

Stiftelsen GoodCause styrelse består av:

  • Stefan Krook, Ordförande
  • Ylva Hansdotter, Styrelseledamot
  • Karl-Johan Persson, Styrelseledamot
  • Alexander af Jochnick, Styrelseledamot

Pengar till välgörenhet

Mellan 2007–2023 har bolagen inom GoodCause betalat ut 115 msek till välgörenhet.

*GoodCause Invest existerar inte längre, bolaget fusionerades med GoodCause Ideas 2019.

 

Årsredovisningar & Hållbarhetsrapporter

Samtliga årsredovisningar & hållbarhetsrapporter för Stiftelsen GoodCause hittar du nedan.