GoodCause Ideas AB

Om GoodCause Ideas

GoodCause Ideas är ett GoodCause-bolag där nya idéer utvecklas för stiftelsens räkning. GoodCause Ideas fungerar som en kuvös för de första faserna av ett nytt GoodCause-bolag. Under 2020 startades och drevs initiativet GodHjälp inom denna verksamhet. GodHjälp möjliggjorde gratis hemleveranser av mat- och apoteksvaror till riskgrupper under coronapandemin. Med 2 000 volontärer över hela Sverige erbjöds över 6 000 personer i riskgrupp hjälp med sina inköp för att minska smittspridningen i riskgrupper.

Styrelsemedlemmar

GoodCause Ideas styrelse består av:

  • Stefan Krook, Styrelseledamot
  • Malte Wersäll, Styrelsesuppleant

Pengar till välgörenhet

Mellan 2014–2017 har GoodCause Ideas betalat ut 185 tsek till välgörenhet.

Årsredovisningar

Samtliga årsredovisningar för GoodCause Ideas hittar du nedan.