GoodCause Holding

Om GoodCause Holding

GoodCause Holding äger koncernens verksamhetsbolag. Som ägare utser GoodCause Holding styrelserna i dotterbolagen. GoodCause Holding fungerar också som internbank till dotterbolagen. GoodCause Holding bedriver ingen egen verksamhet och har inga anställda.

Styrelsemedlemmar

GoodCause Holdings styrelse består av:

  • Stefan Krook, Ordförande och verkställande direktör
  • Alexander af Jochnick, Styrelseledamot
  • Karl-Johan Persson, Styrelseledamot
  • Ylva Hansdotter, Styrelseledamot